Komenda cat wypisuje podane pliki na wyjście w Linux

$ cat # wypisuje wszystkie podane mu pliki na standardowe wyjście
$ cat plik # jeśli nie przekierujemy standardowego wyjścia do innego pliku (>, >>) lub programu (|), to wypisze plik na ekran
$ cat plik1 plik2 plik3 # wypisze po kolei zawartość wszystkich plików
$ cat plik_A plik_B > plik_A_plus_B # cat możemy użyć do łączenia plików w jeden

About the author