Polecenia

Każdy system operacyjny cechuje się tym, że użytkownik może wydawać w nim polecenia tzn. używając myszki, klawiatury czy też innego narzędzia wejściowego.

W systemie Linux podstawowym narzędziem jest terminal tekstowy i w nim mamy całe bogactwo opcji:

  • powłoki systemowe
  • instalowanie oprogramowania
  • przeglądanie / tworzenie usuwanie / zasobów, plików, katalogów
  • diagnoza systemu, programów, sprzętu
  • operacje na protokołach sieciowych np: HTTP, HTTPS

i wiele, wiele innych możliwości, które przedstawiamy na naszej stronie o pozytywnych cechach systemu Linux. Polecenia w systemie Linux są tożsame z komendami terminala. Użytkownicy zaawansowani systemu Linux polecenia wydają na co dzień, bez nich nie byliby w stanie wydajnie pracować i operować w Linuxie. Każdy użytkownik wydający polecenia w Linux, może spodziewać się podniesienia sprawności pracy z terminalem.

Przykładowe polecenia