Ja wyświetlić pozycje startowe menadżera rozruchu (UEFI Boot Manager) w Linux?

efibootmgr to aplikacja przestrzeni użytkownika służąca do modyfikowania Menedżera rozruchu UEFI. Ta aplikacja może tworzyć i niszczyć wpisy rozruchowe, zmieniać kolejność rozruchu, zmieniać opcję następnego uruchomionego rozruchu i nie tylko.

Szczegółowe informacje na temat Menedżera rozruchu UEFI można znaleźć w specyfikacji UEFI w wersji 1.02 lub nowszej, dostępnej pod adresem: http://www.uefi.org

Oto przykład użycia polecenia wraz z przykładowymi pozycjami (widać, że domyślnie UEFI startuje z Ubuntu Linux):

$ efibootmgr -v


BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0002,0001,0006,0003
Boot0000 Windows Boot Manager HD(1,GPT,1dedaea2-6789-1c73-4794-634e1224d1e6,0x800,0x154000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS………x…B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.a.a.b.c.8.6.a.c.-.a.c.5.d.-.1.e.d.0.-.1.2.3.4.-.1.3.2.b.3.1.2.a.3.5.6.3.}………………..
Boot0001* USB PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0,0)/CDROM(1,0x3e26a4,0x7c00)
Boot0002* ubuntu HD(1,GPT,5a16254c-b5f2-41ef-ae8a-252de81771f1,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)

Boot0003* Linux Firmware Updater HD(1,GPT,1a26456a-15f2-20ef-3e8a-252d481771f6,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\fwupdx64.efi)
Boot0004* kali HD(1,GPT,19a659c0-190f-295c-84c3-b219e498db1f,0x800,0x100000)/File(\EFI\kali\shimx64.efi)
Boot0006* USB2 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0,0)/HD(2,MBR,0x6135511e,0x1e13a4,0x1f00)

Wprawne oko wychwyciło najpewniej skrót GPT w poszczególnych pozycjach Boot000x – tak to dość istotna informacja w kontekście tego polecenia i wyjaśniam poniżej.

Co to jest dysk GPT?

GPT to skrót tabeli partycji GUID. Według Wikipedii GPT to standardowy układ tablic partycji fizycznego urządzenia pamięci masowej komputera, takiego jak dysk twardy lub dysk SSD. Będąc częścią standardu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), jest również używany w niektórych systemach BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia) ze względu na ograniczenia tabel partycji głównego rekordu rozruchowego (MBR). Kiedyś starsze komputery używały MBR a obecne z UEFI używają GPT.

Struktura dysku GPT w UEFI

Czy GPT lub MBR jest lepsze

MBR to tradycyjna tablica partycji obsługująca starsze systemy operacyjne, podczas gdy GPT to nowy zamiennik, który nie ma ograniczeń dotyczących rozmiaru dysku i liczby partycji, które możesz utworzyć. Aby zdecydować, który schemat partycjonowania wybrać, należy mieć ogólne zrozumienie jego zalet i wad.

Zalety GPT nad MBR

  • Obsługuje dyski twarde większe niż 2 TB
  • Pozwala tworzyć teoretycznie nieograniczone partycje
  • Zawiera cykliczną kontrolę nadmiarowości w celu sprawdzenia integralności danych
  • Zawiera kopię zapasową głównego nagłówka GPT i wpisów partycji, które lepiej chronią dane na dysku

Zalety MBR w porównaniu z GPT

Ze względu na swoją historię dyski MBR działają z większością wersji systemu Windows, zwłaszcza ze starszymi wersjami.

Biorąc to pod uwagę, ustalenie, czy GPT lub MBR jest lepsze, powinno opierać się na Twoich potrzebach i posiadanym sprzęcie. Na przykład, jeśli wolisz krótszy czas rozruchu, zaleca się użycie dysku GPT jako dysku systemowego; jeśli komputer jest oparty na systemie BIOS, wybierz zamiast tego MBR jako dysk systemowy; podczas gdy używasz dysku poniżej 2TB do przechowywania danych, zarówno GPT, jak i MBR są w porządku.

About the author