Jak wyczyścić logi /var/log/journal w Linux?

System Journal (dziennik systemowy)

Otwarty system operacyjny GNU Linux ma wbudowany mechanizm do zbierania i przechowywania dzienników zdarzeń systemowych, tzw. „system journal”. W większości dystrybucji Linuxa jest to usługa o nazwie systemd-journald. Zbiera ona dane na temat działania systemu, takie jak uruchamianie i zatrzymywanie usług, logowanie się użytkowników, błędy systemowe itp. Te dzienniki mogą być przeglądane za pomocą narzędzi takich jak journalctl.

Zdarza się czasami, że rozmiar logów dziennika systemowego znajdującego się w /var/log/journal jest zbyt wielki i chcemy go zmniejszyć, aby oszczędzić miejsce na dysku.

Co zawiera dziennik logów /var/log/journal?

Dziennik systemowy (/var/log/journal) zawiera zapisy zdarzeń systemowych, takich jak:

  • Uruchamianie i zatrzymywanie usług.
  • Logowanie się i wylogowanie użytkowników.
  • Błędy systemowe.
  • Informacje dotyczące zdarzeń jądra systemu.
  • Zdarzenia związane z konfiguracją sprzętu.
  • Komunikaty z demonów systemowych i aplikacji.

Dziennik ten zawiera szczegółowe informacje o zdarzeniach systemowych, które mogą być przydatne w diagnozowaniu problemów, śledzeniu działań na systemie oraz monitorowaniu jego stanu. Może być również przydatny przy analizie awarii systemowej lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

Jak oczyścić nadmiarowe pliki dziennika logów:

  1. Sprawdź rozmiar dziennika logów: Możesz użyć polecenia journalctl --disk-usage, aby sprawdzić, ile miejsca na dysku zajmują dzienniki systemowe.
  2. Oczyszczanie dzienników: Możesz wywołać polecenie journalctl --vacuum-size=xxxM (gdzie „xxx” to rozmiar w megabajtach) w celu ograniczenia rozmiaru dziennika do określonej wielkości. Na przykład, aby ograniczyć dziennik do 500 MB, użyj journalctl --vacuum-size=500M. Możesz również użyć journalctl --vacuum-time=czas, gdzie „czas” to liczba dni, aby usunąć dzienniki starsze niż określona liczba dni.
  3. Zatwierdź zmiany: Po wywołaniu powyższego polecenia system poprosi Cię o potwierdzenie usunięcia nadmiarowych danych z dziennika.


Przykładowe logi z terminala i zmniejszania zawartości plików dzienników

sudo journalctl –disk-usage

Archived and active journals take up 1.8G in the file system.

sudo journalctl –vacuum-size=100M

Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/8e04c52d4e304343a5450729d2f01653.

sudo journalctl –disk-usage

Archived and active journals take up 88.0M in the file system.

About the author