Komenda echo powtarza na standardowym wyjściu słowa podane w argumencie w Linux

$ echo # powtarza na standardowym wyjściu słowa podane w argumencie
$ echo my text, czy echo "my text" # wypisze 'my text' i zakończy znakiem nowej linii
$ echo -n "my text" # po wypisaniu argumentów, nie wypisze znaku nowej linii
$ echo $HOME # wypisuje zawartość zmiennej środowiskowej HOME

About the author