Komenda tac wypisuje podane pliki z odwróceniem linii na wyjście w Linux

$ tac # wypisuje wszystkie podane mu pliki na standardowe wyjście, ale w odwraca kolejność linii
tac plik1 plik2 # wypisze połączone oba pliki, od ostatniej do pierwszej linii

About the author