Komenda wc zlicza znaki, słowa i linię w plikach w Linux

$ wc # liczy linie, słowa, i znaki w pliku, gdy nie podamy argumentu, czyta ze standardowego wejścia
$ wc -l # liczy tylko linie
$ wc -w # liczy tylko słowa
$ wc -m # liczy tylko znaki
$ cat /etc/hosts | wc -l # przykład zliczania linii w pliku /etc/hosts - w zwrotce dostajemy liczbę linii

About the author