Snap odzyskaj miejsce – jak usunąć stare rewizje / wersje paczek snapd w systemie Linux

Jak każdy system pakietów snapd, również posiada rewizję i składuje na dysku poprzednie wersje tzw. rewizje pakietów aplikacyjnych. Co za tym idzie snapy takie zajmują nam miejsce na dysku HDD, SDD w systemie operacyjnym Linux.

Oto kilka porad, które poprawią tą sytuację – wykonaj poniższe kroki, w celu wyczyszczenia systemu z nadmiarowych starszych pakietów snap.

Po pierwsze musimy zmienić retencję przechowywanych rewizji pakietów snap:

$ sudo snap set system refresh.retain=2

Następnie zapiszmy plik skryptu, który wykona czyszczenie rewizji snap zgodnie z ustawioną powyżej polityką retencji:

$ cat /tmp/remove-old-snaps.sh#

#!/bin/bash

#Removes old revisions of snaps

#CLOSE ALL SNAPS BEFORE RUNNING THIS

set -eu

LANG=en_US.UTF-8 snap list –all | awk '/disabled/{print $1, $3}’ |
while read snapname revision; do
snap remove „$snapname” –revision=”$revision”
done

# Ctrl + Z

Następnie wykonujemy powyższy skrypt i poniżej widzimy, że starsze wersje są usuwane:

$ sudo bash /tmp/remove-old-snaps.sh


[sudo] hasło użytkownika user:

android-studio (revision 114) removed
arduino (revision 56) removed
audacity (revision 913) removed
blender (revision 624) removed
chromium (revision 1801) removed
cmake (revision 936) removed
code (revision 77) removed
core (revision 11798) removed
core18 (revision 2128) removed
core20 (revision 1081) removed
flutter (revision 91) removed

Teraz możemy sprawdzić, jak wiele miejsca zajmuje katalog z rewizjami snapd:

$ sudo du /var/snap/ -m –max-depth=0

18007 /var/snap/

W moim przypadku 18007 MB to liczba, do której udało się zejść po przeczyszczeniu. Miałem ok. 22000 MB w tym katalogu, więc zysk ok 4000 MB to coś wartościowego.

About the author