Komenda rmdir usuwa pusty katalog w Linux

$ rmdir nazwa_katalogu    # usunie katalog w aktualnej ścieżce
$ rmdir /tmp/nazwa_katalogu      # usunie podkatalog w podanej ścieżce w katalogu /tmp/
$ rmdir ~/nazwa_katalogu         # usunie katalog w katalogu domowym użytkownika

About the author