Komenda tail wyświetla ostatnie wiersze z pliku w Linux

$ tail -4 nazwa_pliku   # wyświetla 4 końcowe wiersze zawarte w pliku 'nazwa_pliku'

About the author