10 Przydatnych Poleceń Wiersza Poleceń, Których Każdy Użytkownik Linux Powinien Znać

W świecie systemu Linux wiersz poleceń to potężne narzędzie, które daje użytkownikom ogromną kontrolę nad ich systemem. Dla nowych użytkowników wiersza poleceń może wydawać się nieco nieintuicyjny, ale z czasem staje się on niezastąpionym elementem codziennej pracy. W tym artykule przedstawimy dziesięć przydatnych poleceń wiersza poleceń, które każdy użytkownik Linux powinien znać. Te polecania pomogą zwiększyć Twoją efektywność i umożliwią wygodną pracę z systemem.

1. ls

Polecenie ls jest podstawowym narzędziem do listowania zawartości katalogów. Używając ls, możesz wyświetlić pliki i katalogi znajdujące się w bieżącym katalogu lub w określonym katalogu.

Przykład użycia:

ls

Wyświetli listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.

2. cd

Polecenie cd służy do zmiany bieżącego katalogu. Jest to bardzo przydatne podczas nawigowania po systemie plików.

Przykład użycia:

cd /ścieżka/do/katalogu

Zmieni bieżący katalog na określony katalog.

3. mkdir

Polecenie mkdir służy do tworzenia nowych katalogów.

Przykład użycia:

mkdir nowy_katalog

Utworzy nowy katalog o nazwie „nowy_katalog” w bieżącym katalogu.

4. rm

Polecenie rm służy do usuwania plików i katalogów.

Przykład użycia:

rm plik.txt

Usunie plik o nazwie „plik.txt”.

5. cp

Polecenie cp służy do kopiowania plików i katalogów.

Przykład użycia:

cp plik.txt kopia_pliku.txt

Skopiuje plik „plik.txt” do nowego pliku o nazwie „kopia_pliku.txt”.

6. mv

Polecenie mv służy do przenoszenia i zmiany nazwy plików i katalogów.

Przykład użycia:

mv stary_plik.txt nowy_katalog/

Przeniesie plik „stary_plik.txt” do katalogu „nowy_katalog”.

7. grep

Polecenie grep służy do wyszukiwania wzorców w plikach tekstowych.

Przykład użycia:

grep "słowo" plik.txt

Wyszuka wszystkie wystąpienia słowa „słowo” w pliku „plik.txt”.

8. ps

Polecenie ps służy do wyświetlania informacji o aktualnie działających procesach.

Przykład użycia:

ps aux

Wyświetli listę wszystkich procesów w systemie.

9. top

Polecenie top wyświetla listę aktualnie działających procesów wraz z informacjami na temat zużycia zasobów.

Przykład użycia:

top

Wyświetli listę procesów wraz z informacjami na temat zużycia zasobów.

10. sudo

Polecenie sudo pozwala użytkownikom wykonanie polecenia jako inny użytkownik, zazwyczaj jako administrator.

Przykład użycia:

sudo apt update

Zaktualizuje listę pakietów na Twoim systemie.

Podsumowanie

Znajomość podstawowych poleceń wiersza poleceń w systemie Linux jest kluczowa dla efektywnej pracy z systemem. Warto poświęcić trochę czasu na naukę i zrozumienie tych poleceń, ponieważ umożliwią one wygodną i skuteczną pracę z systemem Linux. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Linuxa, zacznij od zapoznania się z tymi dziesięcioma poleceniami, a z czasem możesz odkryć wiele innych przydatnych funkcji wiersza poleceń.

About the author