Komenda mkdir tworzy katalog w Linux

$ mkdir nazwa_katalogu # stworzy katalog w aktualnej ścieżce
$ mkdir /tmp/nazwa_katalogu   # stworzy podkatalog w podanej ścieżce w do katalogu /tmp/
$ mkdir ~/nazwa_katalogu     # stworzy katalog w katalogu domowym użytkownika
$ mkdir -p aa/bb/cc       # stworzy katalog aa i podkatalog bb, następnie w katalogu bb stworzy podkatalog cc

About the author