Jak sprawdzić wersję i dystrybucję Linuxa

Każdy użytkownik systemu Linux niezależnie od stażu i doświadczenia miewa momenty, kiedy chciałby poznać nazwę wydania i wersję systemu Linux, na którym pracuje.

Są minimum dwie drogi osiągnięcia tego celu – oczywiście obie wykorzystują terminal poleceń Linux.

Różne dystrybucje systemu Linuxa wykorzystują to samo jądro Linux. Powłoki jednak bywają różne oraz narzędzia nieco się różnią w dystrybucjach Linuxa. Z tego powodu niekiedy potrzebujemy zidentyfikować dystrybucję Linuxa albowiem te potrafią się między sobą znacząco różnić.

Jednak istnieją generyczne rozwiązania, które dają nam odpowiedź na nurtujące nas pytanie

Jakiej wersji i dystrybucji Linuxa używam?

cat /etc/*-release

Przykład rozpoznania wersji w systemie CentOS:

user@centos.local:~$ cat /etc/*-release

CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)

NAME=”CentOS Linux”

VERSION=”7 (Core)”

ID=”centos”

ID_LIKE=”rhel fedora”

VERSION_ID=”7″

PRETTY_NAME=”CentOS Linux 7 (Core)”

Przykład rozpoznania wersji w systemie Ubuntu Linux:

user@machine-linux:/$ cat /etc/*-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=20.04
DISTRIB_CODENAME=focal
DISTRIB_DESCRIPTION=”Ubuntu 20.04.3 LTS”
NAME=”Ubuntu”
VERSION=”20.04.3 LTS (Focal Fossa)”
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME=”Ubuntu 20.04.3 LTS”
VERSION_ID=”20.04″

Jeśli w waszej specyficznej dystrybucji wymieniony powyżej sposób nie działał można skorzystać z następujących komend:

cat /proc/version

uname -a

cat /etc/issue

About the author