Komenda lsb_release pokazuje dane dystrybucji w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu lsb_release możemy poznać detale naszej dystrybucji w Linuxie opartym na klonie Linux Debian

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Kali
Description:    Kali GNU/Linux Rolling
Release:        2020.3
Codename:       kali-rolling

$ lsb_release -i
Distributor ID:	Kali

$ lsb_release -r
Release:	2020.3

$ lsb_release -c
Codename:	kali-rolling

About the author