Komenda apropos do przypominania zastosowania wszystkich komend Linux

Komenda apropos staje się przydatna w takich przypadkach, kiedy zapomnimy co robi konkretna inna komenda i znamy np: tylko jej fragment.

Polecenie apropos pomaga użytkownikowi, gdy nie pamięta dokładnie polecenia, ale zna kilka słów kluczowych związanych z poleceniem, które definiują jego zastosowanie lub funkcjonalność. Przeszukuje stronę podręcznika systemu Linux za pomocą słowa kluczowego podanego przez użytkownika, aby znaleźć polecenie i jego funkcje.:

$ apropos
co apropos?


$ apropos apropos
apropos (1) - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego


$ apropos kill
choom (1) - display and adjust OOM-killer score.
dmypy-kill (1) - mypy daemon mode client
docker-container-kill (1) - Kill one or more running containers
docker-kill (1) - Kill one or more running containers
kill (1) - send a signal to a process
kill (2) - send signal to a process
killall (1) - kill processes by name
killall5 (8) - send a signal to all processes.
killpg (2) - send signal to a process group
killpg (3) - send signal to a process group
pkill (1) - look up or signal processes based on name and other attributes
pthread_kill (3) - send a signal to a thread
pthread_kill_other_threads_np (3) - terminate all other threads in process
rfkill (8) - tool for enabling and disabling wireless devices
runc-kill (8) - (temat nieznany)
skill (1) - send a signal or report process status
systemd-rfkill (8) - Load and save the RF kill switch state at boot and change
systemd-rfkill.service (8) - Load and save the RF kill switch state at boot and change
systemd-rfkill.socket (8) - Load and save the RF kill switch state at boot and change
systemd.kill (5) - Process killing procedure configuration
tgkill (2) - send a signal to a thread
tkill (2) - send a signal to a thread
xkill (1) - kill a client by its X resource
yes (1) - output a string repeatedly until killed


About the author