Komenda wyświetlania informacji z cyklicznym odświeżaniem w Linux

Dzięki poleceniu watch możemy wykonywać dowolne komendy i obserwować ich cykliczne odświeżanie na terminalu. Dla przykładu jeśli chcemy co 5 sekund oglądać wyjście polecenia ls -l, poniżej jest gotowe rozwiązanie:

$ watch -n 5 'ls -l'

About the author