Podstawowe składniki jądra systemu Linux

Jądro w systemach operacyjnych jest podstawową jednostką logiczną. Dzięki tej części systemu operacyjnego ustanawiana jest płynność w komunikacji pomiędzy oprogramowaniem (ang. software) z jednej strony a sprzętem z drugiej (ang. hardware). Jądro w systemie Linux zarządza dodatkowo następującymi zasobami:

Zarządzanie urządzeniami

System Linux posiada urządzeń podłączonych fizycznie t.j. procesory CPU, pamięci RAM, karty dźwiękowe SOUND CARD, karty graficzne VIDEO CARD itd. Jądro zarządza komunikacją między wszystkimi urządzeniami. Jest tutaj pojęcia kontrolera przerwań systemowych, dzięki któremu wiele zdarzeń odbywać się może jednocześnie z użytkowego punktu widzenia tzn. możemy czytać pocztę, słuchać muzyki, odbierać dane z sieci, itd.

Zarządzanie pamięcią

Kolejną funkcją zarządzaną przez jądro systemu Linux jest zarządzanie pamięcią. Jądro Linux prowadzi rejestr używanej i nieużywanej pamięci. Dzięki temu jest możliwa wydajna gospodarka pamięcią operacyjną. Pamięć operacyjna jest przydzielana procesom, programom uruchamianym w systemie operacyjnym, więc od tego czynnika zależy m.in. wydajność działania oprogramowania w Linux.

Zarządzanie procesami

Jądro posiada rolę zarządcy procesów systemowych a także obsługuje informacje o zabezpieczeniach. Niepożądanym zjawiskiem byłoby dostanie się z jednego procesu/programu do innego. W ten sposób kradzież danych byłaby drobiazgiem. Dzięki sprawności jądra systemu Linux, takie wypadki nie mają miejsca.

About the author