Komenda export pozwala stworzyć zmienną systemową w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu export NAZWA_ZMIENNEJ=WARTOSC możemy utworzyć tzn. zmienną systemową, z której będą mogły skorzystać wszystkie uruchamiane programy (procesy) w danej powłoce Linux.

$ export DATABASE_HOST=localhost

About the author