Komenda lsusb wyświetla listę wszystkich urządzeń USB w Linux

$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

About the author