Komenda ifconfig listuje interfejsy sieciowe i mostki sieciowe w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu ifconfig (bez żadnych parametrów) możemy przeglądać aktualne interfejsy sieciowe, które zostały utworzone w Linux i są używane przez system Linux. Każda pozycja interfejsu lub mostka (ang. bridge) posiada detale dotyczące adresów, mask sieciowych oraz zrzutu z rejestrów interfejsów sieciowych. Dzięki detalom zawartym w widoku szczegółów możemy zobaczyć, jaki ruch wchodzący RX i wychodzący TX (w bajtach) jest na danym interfejsie, jakie są ilości błędów oraz np. z jakim MTU działa interfejs. Co jest też istotne możemy rozpoznać flagi interefejsu t.j. np: LOOPBACK, DOWN< UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST. Warto podkreślić, że komenda sudo ifconfig wydana z parametrami, potrafi wspomagać nas w zarządzaniu interfejsami sieciowymi na poziomie administratora.

$ ifconfig
enp0s3: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.96 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 2600:1702:a40:88b0:581f:ea48:4e1a:6711 prefixlen 64 scopeid 0x0
    inet6 fe80::3d1d:ee56:9c1c:33b prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 08:00:27:a7:47:25 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1153803 bytes 230635486 (219.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 78485 bytes 8389458 (8.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 48 bytes 5616 (5.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 48 bytes 5616 (5.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099 mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:7a:a9:b2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

About the author