Komenda mpstat listuje aktywność procesorów w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu mpstat możemy przeglądać aktualne wykorzystanie wszystkich procesorów w systemie. Warto podkreślić, że polecenie mpstat można wydać w trybie odświeżania – co np: 1 sekundę, co pokazano na niniejszym przykładzie – i obserwować na bieżąco zachowanie wykorzystania procesorów.

$ $ mpstat -P ALL 1
Linux 5.6.13-050613-generic (my-machine) 	04.10.2020 	_x86_64_	(12 CPU)

10:43:11   CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
10:43:12   all  9,93  0,00  3,14  0,00  0,00  1,16  0,00  0,00  0,00  85,77
10:43:12    0  8,33  0,00  3,70  0,00  0,00  6,48  0,00  0,00  0,00  81,48
10:43:12    1  8,00  0,00  2,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00  88,00
10:43:12    2  11,54  0,00  2,88  0,00  0,00  3,85  0,00  0,00  0,00  81,73
10:43:12    3  7,84  0,00  3,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  88,24
10:43:12    4  15,31  0,00  4,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,61
10:43:12    5  7,07  0,00  2,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90,91
10:43:12    6  8,00  0,00  2,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  89,00
10:43:12    7  7,14  0,00  4,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  88,78
10:43:12    8  11,76  0,00  2,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  85,29
10:43:12    9  10,00  0,00  4,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,00
10:43:12   10  7,07  0,00  3,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89,90
10:43:12   11  17,17  0,00  3,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  79,80

About the author