Tilda – terminal dla systemu Linux

Tilda jest stylowym rozwijanym terminalem opartym na GTK. Za pomocą jednego naciśnięcia klawisza możesz uruchomić nowe lub ukryć okno Tilda. Możesz jednak dodać wybrane kolory, aby zmienić wygląd tekstu i tła terminala. Cechy interfejsu Tilda to opcje wysokiego dostosowywania wyglądu. Możesz ustawić poziom przezroczystości dla okna Tildy. Doskonałe wbudowane schematy kolorów.

TIlda emulator terminala Linux

About the author