Komenda head wyświetla początkowe wiersze z pliku w Linux

$ head -2 nazwa_pliku   # wyświetla 2 pierwsze wiersze zawarte w pliku 'nazwa_pliku'

About the author