Komenda shutdown do zamykania systemu Linux

$ shutdown
# shutdown now  # określa czas wyłączenia systemu na teraz/natychmiast
# shutdown -r   # bezpośrednio po wyłączeniu systemu nastąpi ponowny jego rozruch

About the author