Komenda shutdown do zamykania systemu Linux

Przeznaczeniem tej komendy jest zamykanie systemu operacyjnego. To polecenie służy do zamykania systemu, jest możliwość ustawienia tej komendy, aby zamknęła system Linux za np. 2 min. powiadamiając zalogowanych użytkowników

$ shutdown      # natychmiastowe zamknięcie systemu
# shutdown now  # j.w. + określa czas wyłączenia systemu na teraz/natychmiast
# shutdown 2 # zamknięcie systemu za 2 minuty # shutdown -r # bezpośrednio po wyłączeniu systemu nastąpi ponowny jego rozruch

### Parametry: shutdown [minuty] [informacja dla zalogowanych użytkowników]

About the author