Komenda pkexec wykonuje program jako inny użytkownik w systemie Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu pkexec możemy umożliwić autoryzowanemu użytkownikowi wykonywanie programu jako inny użytkownik. Warto podkreślić, że polecenie pkexec w trybie graficznym pokazuje okno modalne, w którym proszeni jesteśmy o wpisanie hasła użytkownika, w ramach którego roli chcemy wykonać operację. AUTORYZACJA JEST WYMAGANA, w celu kontynuowania działania programu, jaki chcemy uruchomić.

$ $ $ pkexec -u root ls /

##### TUTAJ POJAWIA SIĘ OKNO AUTORYZACJI ######
#                       #
#    Wymagane jest uwierzytelnienie    #
#    Próbujesz zdobyć uprawnienia: root  #
#                       #
#    Hasło: [___________________]     #
#                       #
#        [ Zatwierdź ]         #
#                       #
###############################################

# po porawnym podaniu exit code pochodzi z komendy wykonywanej - w tym przykładzie "ls /"
# w przypadku niepoprawnego hasła pkexec zwraca exitcode = 126, co oznacza błędną autoryzację

bin  cdrom etc  lib	 lib64  lost+found mnt proc run  snap sys usr
boot dev  home lib32 libx32 media    opt root sbin srv  tmp var


About the author