Komenda uptime podaje czas działania oraz średnie obciążenia systemu Linux

Dzięki komendzie wydanej w terminalu uptime możemy zobaczyć jak długo działa serwer lub jego wirtualna instancja. Warto podkreślić, że polecenie uptime pokazuje również rozkład średnich obciążeń maszyny oraz liczbę zalogowanych użytkowników do terminali serwera.

$ uptime
 18:52:51 up  7:39,  1 user,  load average: 0,64, 0,43, 0,45

About the author